Πρόγραμμα Εκπτώσεων

 

 

Το Motor Inn προσφέρει εκπτώσεις για διάστημα ενοικίασης τριών ημερών και άνω. 

Στον ακόλουθο πίνακα παραθέτουμε συνοπτικά τις εκπτώσεις  σε οχήματα και ασφάλειες με βάση την περίοδο.

 

Εκπτώσεις στα Οχήματα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΧΑΜΗΛΗ

26 ΣΕΠ- 31 ΜΑΙ

ΜΕΣΗ

1 ΙΟΥΝ- 31 ΙΟΥΛ &

26 ΑΥΓ - 25 ΣΕΠ

υΨΗΛΗ

1 ΑΥΓ - 25 ΑΥΓ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 3-4 μέρες 5+ μέρες 3-4 μέρες 5+ μέρες 3-4 μέρες 5+ μέρες
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 10% 15% 5% 8% - 5%
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ 10% 15% 10% 15% - 5%
ATVs 10% 15% 10% 15% - 5%
ΠΟΔΗΛΑΤΑ 10% 15% 10% 15% 10% 15%

 

Εκπτώσεις στις Ασφάλειες

ΤΥΠΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ cdw*

scdw**

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 3-4 μέρες 5+ μέρες 3-4 μέρες 5+ μέρες
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 20% 30% 20% 30%
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ - - - 20%
ATVS - - - 20%

*CDW: Collision Damage -and Theft- Waiver. Full coverage insurance (first 250 or 350 € are deductable).

**SCDW: Super Collision Damage -and Theft- Waiver. Full coverage insurance. No deductable.

 

 


 

Παρατηρήσεις